Dinko Peračić

Građevinski fakultet u Osijeku

sa Roman Šilje

Volumen nove zgrade Građevinskog fakulteta određen je urbanističkim planom gotovo kao interpolacija zadanog oblika, ugrađen u sklop planiranih zgrada. Otvoren je na kraćim stranicama, a njegova dulja pročelja orijentirana su na uski i visoki međuprostor prema susjednim zgradama. Da bi dobio prirodno svjetlo i zrak poprečni presjek zgrade je profiliran. Na zapadnoj strani uski prolaz je proširen povezivanjem s holom i trijemom,  s većim zonama za zadržavanje. Na istočnoj strani skošenjem pročelja dobilo se više svjetla za učionice i predavaonice. Sredini zgrade rastvorena je po cijeloj duljini nizom unutrašnjih terasa i svjetlarnika, koje su mjesta za neformalnu interakciju, učenje i rad. Prirodno svjetlo prodire sve do prizemlja, zrak do svih prostora u sredini zgrade.

Uzdužni presjek naglašava važnost komunikacijskih prostora u suvremenoj edukaciji,  oblikovanih kao mjesta individualnog i neformalnog grupnog rada, susreta, većih i manjih događanja. Zgrada je prohodna od podruma do zadnje etaže kroz niz širokih komunikacija koje imaju različite dodatne funkcije; kao otvorena učionica, kantina, tribine uz studentski klub, terase, trijemovi, predvorje uredskog dijela, parkiralište za bicikle ili prilaz arheološkom nalazištu koje se nalazi pod zgradom.

Hodnici imaju otvorene krajeve čime se naglašava otvoreni karakter zgrade i omogućuje dodatno osvjetljenje. Nosivu konstrukciju čini pet kontinuiranih nosača izvedenih u natur betonu. Potenciraju duge otvorene hodnike.  Oni su osnovni element koji oblikuje prostor. Perforirani su kako bi se formirale potrebne poprečne veze, prolazi, prodori svjetla, vizualni kontakti ili okrupnili veći prostori.

Kretanje kroz zgradu predstavlja doživljaj pojedinačnih, karakternih prostora, koje povezuje ambijent oblikovan nosivom konstrukcijom i svjetlom, u bezbroj varijacija.

Građevinski fakultet u Osijeku u Domusu!