Dinko Peračić

Modularni istraživački centar

Medicinski fakultet,  Sveučilište u Splitu

Na brz i efikasan način treba stvoriti nove prostore predavaonica, laboratorija i kabineta Medicinskog fakulteta. Najbrži način da se oni izgrade je korištenje modula, koji se tvornički proizvode i slažu na lokaciji. Brzina gradnje u ovom slučaju ne smije biti izgovor za kompromise u kvaliteti. Novi istraživački centar ne gradi se za privremeno korištenje, već kao trajno rješenje. Projektom se unaprijeđuju tehnika i oblikovna rješenja modula i stvara arhitektura koja će dugo vremena biti ugodan prostor za rad znanstvenicima i njihovim studentima.

S vanjske strane dodani su moduli bez ispuna, koji služe kao terase i zasjenjuju južno i zapadno pročelje. Na ovaj način pročelja radnih prostora mogu biti potpuno ostakljena. Otvaraju se pogledi prema moru u punom formatu.

Središnji hodnik je proširen kako bi u njemu bio i svjetlarnik, vertikalni otvor koji prolazi kroz sve etaže do krova, koji je ostakljen i može se otvoriti. Svi radni prostori ostakljeni su i prema hodniku. U staklenim stijenama nalaze se otvori za ventilaciju. Na ovaj način svi komunikacijski prostori imaju prirodno svjetlo, a cijela zgrada prirodno provjetravanje. Većinu radnog vremena neće biti potrebna klimatizacija, umjetna ventilacija ni umjetno svjetlo. Radni prostori koriste sve prednosti ugodne mediteranske klime.

Bugenvilije ne fasadama, plavi juniperi i čempresi u okruženju dio su sustava prirodnih procesa; promjena svjetla, strujanja zraka, aktivnosti ljudi i rasta biljaka. Modularna konstrukcija je samo jednostavan okvir koji prirodne procese drži na okupu. Kuća nije kontejner za radne aktivnosti, već novi naseljeni okoliš.

Modularni istraživački centar u medijima