Dinko Peračić

Plaža u Tisnom

Plaža Jazina 2 u Tisnom artikulira danas neuređenu i usku obalu s plitkim morem muljevitog dna. Stvara se nova površina plaže artikulirana pravilnim oblikom elipse. Na kopnenom dijelu elipsa formira dugi središnji dio plaže. Kako se njeni krajevi odmiču od današnjeg kopna, stvara proširenja za zajedničke sadržaje. Na morskom dijelu ona predstavlja podmorski prag (reef) koji zadržava nasuti materijal plaže i omogućuje da se preko elipse hoda oko plaže, cijelom njenom duljinom. Elipsu na kopnenoj strani prate dvije linije stabala pinija koje zasjenjuju dio prostora kupališta i prostor parkiranja.

Plaža jasnog oblika artikulira sve prostorne potrebe kupališta i postaje prepoznatljivi dio identiteta mjesta Tisno.