Dinko Peračić

POGON JEDINSTVO Zagreb

sa Miranda Veljačić

Stara napuštena tvornica na nasipu rijeke Save u Zagrebu postala je mjesto kompleksnog suživota Pogona – centra za nezavisnu kulturu i mlade koji okuplja velik broj organizacija nezavisne kulture, kluba Močvara i Kuće ekstremnog muzičkog kazališta. Ove organizacije prostor su dobile na korištenje nakon dugotrajnog nastojanja da se ova vrsta kulture javno afirmira. Pogon Jedinstvo postao je primjer novog modela prostora-programa-organizacije za suvremenu umjetnost, kulturu i društvenost. Nakon nekoliko manjih zahvata zgrada se i dalje koristi kao stara tvornica, dakle potpuno neodgovarajuće programima koji se u njoj događaju.

Rekonstrukcija zgrade, njeno proširenje i izgradnja svih potrebnih sadržja prati uspostavljene odnose, način korištenja prostora, stvorenu društvenu dinamiku i strukturu postojeće zgrade. Zadržana je industrijska logika prostora. Racionalno postavljeni raster postojeće konstrukcije multipliciran je na tri strane i time dobivena struktura koja ne mijenja postojeći prihvaćenu strukturu već je nastavlja. Ona organski raste iz svog vlastitog koda. Arhitektura nema ambiciju da nasilno mijenja poredak i uvodi nove vlastite elemente, već radi s postojećim procesima. Omogućuje da se oni razviju i nastave u budućnosti.

Okuplja različite sobe i dvorane i tretira ih kao samostalne cjeline koje mogu biti autonomno korištene podjednako kao produkcijski i prezentacijski prostori. Gotovo svaki prostor može biti mjesto odvijanja specifičnog programa. Pritom ti prostori nisu neutralni, već svaki imaju svoj prepoznatljiv karakter. Kao i u početnoj situaciji u kojoj su se programi trebali prilagoditi staroj tvornici, tako i u novoj situaciji oni su nužno u dijalogu s novim prostorima.

Otvaranjem prema vanjskim prostorima i nasipu rijeke postaje mjesto društvene interakcije u svom susjedstvu i urbanom kontekstu i jedan od rijetkih javnih otvorenih sadržaja u rekreacijskom prostoru nasipa Save.