Dinko Peračić

Ribarska luka Brižine

Dizajn za loše vrijeme. Heavy duty baza za ribare. Robusna kuća otporna na sve. Otporna na nesretan kontekst kaštelanske rivijere, jednog od najljepših prirodnih zaljeva Jadrana, opterećenog uglavnom propalom industrijom i kaotičnom gradnjom. Otporna na prostorni nered. Otporna na neizvjesnu sudbinu, promjene sadržaja, funkcije i načina korištenja. Otporna na nedostatak pažnje i održavanja. Otporna na nemilosrdnu izloženost moru i vjetrovima, jednako kao i na toksičnost industrije.

Velikodušna prema ljudima. Nudi im zaštićene prostore za rad, velika unutrašnja dvorišta i trjemove. Ribarima je mjesto za predah, odmor, pranje, popravak, edukaciju i pripremu za ponovni izlazak na pučinu.

Velikodušna prema prostoru. Uspostavlja red na gatu i smjernicu reda u Kaštelima. Nastavlja povijesni trag ruzinavih brodova kojima je ovo bio kraj puta i rezalište. Sublimira prostorne slojeve, od Antike Salone, brutalne industrije, Moderne infrastrukture, do prgavosti mora i mirisa Mediterana.

Ribarska luka Brižine smještena je na rubnom zapadnom dijelu kaštelanskog lučkog područja, u predjelu Brižine, na rubnom dijelu naselja Kaštel Sućurac. Područje gata Brižine i okolnog prostora zapušteni je lučki prostor bivšeg rezališta brodova koji je zadnjih više od 20 godina neiskorišten, bez namjene i devastiran. Još uvijek uz gat stoji privezana hrđava olupina Istranke, poznatog broda-restorana s razglednica splitske luke i jahte koja je tijelo mrtvog nadvojvode Ferdinanda prevezla do austrougarskog ratnog broda Szent Istvan koji je čekao na ušću Neretve.

Uređenjem i izgradnjom novih sadržaja ribarske luke osigurava se veći kapacitet prihvata ribarica koje ribare na području ribolovnog mora srednjeg i južnog Jadrana te stvaraju uvjeti za kvalitetnije trženje ribom. Osigurava se kontrola kvalitete ulova na samom iskrcajnom mjestu i sljedivost proizvoda ribarstva. Omogućuje se opskrba brodova energentima u smislu racionalnijeg korištenja energije i smanjenja emisije plinova u okoliš, prihvat odbačenog ulova i njegovo zbrinjavanje, sakupljanje i zbrinjavanje otpada (starih mreža, morskog otpada).

Gat je organiziran kao velika manipulativna površina za sve logističke operacije. Kuća je postavljena sredinom gata, od njegovog spoja s kopnom do samog mora. Transportni putevi prolaze kroz njena unutrašnja dvorišta i trijemove. U njima su prekrcaj ribe, opskrbne i servisne aktivnosti zaštićene od sunca, vjetra i kiše. Južni trijem na samom rubu obale stvorio je natkrivenu radnu rivu. Ribari tu imaju zaštićen radni prostor neposredno uz svoj brod.

Okvir od crvenog betonskog zida okuplja sve zatvorene, natkrivene i zaštićene prostore luke. Hladnjače, servisna hala, sanitarni radni prostori, tehnički i energetski blok smješteni su unutar ovog okvira u zasebnim građevinama. Unutar njega predviđen je prostor i za svu opremu i naprave, dogradnje, aktivnosti i rekvizite. Okvir je dovoljno robustan da primi sve potrebne prilagodbe i odgovori na sve današnje i buduće potrebe. Pigmentirani crveni beton može dugo zadržati svoj prvotni izgled i „dostojanstveno stariti“, gotovo bez održavanja.

Servisne građevine uobičajeno nisu predmet arhitektonskog ni javnog interesa. Grade se bez ambicije da zadovolje više od svoje osnovne funkcije. Izgrađene određuju naš okoliš svojom utilitarnom logikom, koja se ne dovodi u pitanje. Ribarska luka Brižine pokazuje da svaka funkcionalnost može biti unapređena, humanizirana, oblikovana i obogaćena značenjem.

Nominacija Udruženja hrvatskih arhitekata za nagradu Viktor Kovačić

Ribarska luka Brižine u medijima /Jutarnji list / 2021-03-27

Ribarska luka Brižine u medijima / Slobodna Dalmacija / 2021-04-11

Ribarska luka Brižine dobitnik Grand Prixa / BIG SEE Architecture Award / 2022-05-05

Ribarska luka Brižine / Grand Prix hrvatskim arhitektima / Jutarnji list / 2022-05-15